รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินควารู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค

ประรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น เป้นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,296 ตารางเมตร โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา สังกัดงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด บำรุงรักษาต้นไม้สวนหย่อมฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อ่านต่อ …

อ่านต่อประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด บำรุงรักษาต้นไม้สวนหย่อมฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖