ประกาศโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยเเพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วใน เรื่อง ไม่มีผู้สอบผ่านเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการพิธีรดน้ำศพและพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม นายกีรติ รัชโน ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการเเพทย์ให้แก่นักศึกษาเเพทย์ ณ สถาบันการเเพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะเเพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล