ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอ็กซเรย์เต้านม(Mammogram) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

อ่านต่อ …

อ่านต่อประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอ็กซเรย์เต้านม(Mammogram) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคาเช่าระบบจัดยาอัติโนมัติสำหรับผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

อ่านต่อ …

อ่านต่อประกาศประกวดราคาเช่าระบบจัดยาอัติโนมัติสำหรับผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร สถานที่ จำนวน ๔๔ คน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

อ่านต่อ …

อ่านต่อประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร สถานที่ จำนวน ๔๔ คน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย(รปภ.)

อ่านต่อ …

อ่านต่อประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย(รปภ.)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด บำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมฯ ภายในโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อ่านต่อ …

อ่านต่อประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด บำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมฯ ภายในโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขายทอดตลาดต้นยางนา จำนวน ๒ ต้น

อ่านต่อ …

อ่านต่อประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขายทอดตลาดต้นยางนา จำนวน ๒ ต้น

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการชุดเครื่องมือผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

อ่านต่อ …

อ่านต่อประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการชุดเครื่องมือผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

อ่านต่อ …

อ่านต่อประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน

อ่านต่อ …

อ่านต่อประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอ็กซเรย์(MRI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

อ่านต่อ …

อ่านต่อประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอ็กซเรย์(MRI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)