ที่อยู่

300 หมู่ 3 บ้านปลาดุก ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

เบอร์โทร:

045-319300

อีเมล์:

contact@50pansa.go.th

โปรโมชั่น

ข่าวกิจกรรม

เลขที่บัญชี 917-216319-4

ช่องทางการบริจาคสมทบทุนกองทุนสงฆ์อาพาธ ชื่อบัญชีบริจาคโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพานิชย์ (สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) ในกรณีออกใบเสร็จรับเงิน ขอรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ ชื่อ-สกุล/เลขที่บัตรประชาชน/ที่อยู่/วันที่บริจาค/หลักฐานการโอนเงิน ส่งหลักฐานมาได้ที่ ID LINE: mariko_kea และ Prapa6565