เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรในรายการพิเศษในครั้งนี้ เพื่อให้รายการบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ โดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ประธานมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ด้วยมู

อ่านต่อเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรในรายการพิเศษในครั้งนี้ เพื่อให้รายการบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ โดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ประธานมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 10 โดย นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่10 เป็นประธานประชุมในครั้งนี้

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 โดยนาย

อ่านต่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 10 โดย นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่10 เป็นประธานประชุมในครั้งนี้