ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และ เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายแพทย

อ่านต่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และ เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายแพทย

อ่านต่อร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล พร้อมมอบการ์ดอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิด บุคลากรโรงพยาบาล ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายแพทย

อ่านต่อเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล พร้อมมอบการ์ดอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิด บุคลากรโรงพยาบาล ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรคและตำแหน่งพนักงานบริการ(กลุ่มงานพัสดุ)

เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ Health Care: Challenge and Change to the Future; Yasothon Academic,2023 ร่วมกับ งานประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายแพทย

อ่านต่อเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ Health Care: Challenge and Change to the Future; Yasothon Academic,2023 ร่วมกับ งานประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2566

ร่วมแสดงความยินดี นายอภิสิทธิ์ ประสาทศรี นายช่างเทคนิค หัวหน้าศูนย์เครื่องมือแพทย์ จบการอบรมในหลักสูตรส่งเสริมทักษะความเชี่ยวชาญสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายสนับสนุนอย่างมืออาชีพ กรมการแพทย์ ปี 2566 ด้านงานบริหารเครื่องมือแพทย์

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายแพทย

อ่านต่อร่วมแสดงความยินดี นายอภิสิทธิ์ ประสาทศรี นายช่างเทคนิค หัวหน้าศูนย์เครื่องมือแพทย์ จบการอบรมในหลักสูตรส่งเสริมทักษะความเชี่ยวชาญสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายสนับสนุนอย่างมืออาชีพ กรมการแพทย์ ปี 2566 ด้านงานบริหารเครื่องมือแพทย์

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเปิด อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายแพทย

อ่านต่อร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเปิด อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

คณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ร่วมนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ตรวจสอบภายใน และเยี่ยมเสริมพลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามใหญ่ โดยนายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายแพทย

อ่านต่อคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ร่วมนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ตรวจสอบภายใน และเยี่ยมเสริมพลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามใหญ่ โดยนายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ