บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา สังกัดงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอ็กซเรย์(MRI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

อ่านต่อ …

อ่านต่อประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอ็กซเรย์(MRI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง สำหรับทำ Vascular Regional nerve block ชนิด ๒ หัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ …

อ่านต่อประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง สำหรับทำ Vascular Regional nerve block ชนิด ๒ หัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)