ประกาศโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ่ายค่าจ้างตามผลปฏิบัติงานรายเคส ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล

กำหนดการพิธีรดน้ำศพและพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม นายกีรติ รัชโน ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการเเพทย์ให้แก่นักศึกษาเเพทย์ ณ สถาบันการเเพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะเเพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และคณะผู้บริหารเข้ารายงานตัวและเพื่อรับมอบนโยบายในการบริหารงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

โครงการบรรพชา​สามเณร​ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระ​เกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมงคล เฉลิมพระชนม์พรรษา ๖ รอบ