ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถาน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้และถอดบทเรียนโควิด-19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2566

วันที่ 12 กันยายน 2566 นายแพทย

อ่านต่อเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้และถอดบทเรียนโควิด-19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2566

เข้ารับใบประกาศนียบัตรในการร่วมจัดนวัตกรรม การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ” มอบโดย นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 12 กันยายน 2566 นายแพทย

อ่านต่อเข้ารับใบประกาศนียบัตรในการร่วมจัดนวัตกรรม การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ” มอบโดย นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา