ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา รายการชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการชุดครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่  จำนวน ๑ ชุด โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดไทรอยด์  โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๒ ชุด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระเเทกแบบ Focus จำนวน ๑ เครื่อง โรงพยาบาล ๕o พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดเลาะเนื้อเยื่อเเละเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง โรงพยาบาล ๕o พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจการได้ยินด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โรงพยาบาล ๕o พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗