บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน) จำนวน 2 อัตรา

ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมสนับสนุนการให้บริการ วิเคราะห์มวลกาย พร้อมแปลผล ทีมหน่วยตรวจสุขภาพในการให้คำแนะนำการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ และสนับสนุนอาหารด้านสุขภาพ

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายแพทย

อ่านต่อร่วมงานสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมสนับสนุนการให้บริการ วิเคราะห์มวลกาย พร้อมแปลผล ทีมหน่วยตรวจสุขภาพในการให้คำแนะนำการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ และสนับสนุนอาหารด้านสุขภาพ

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โรงพยาบ

อ่านต่อโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้รับรางวัล “ ประเภท Oral Presentation ด้าน นวัตกรรม” ในงานมหกรรมนำเสนอผลงานคุณภาพประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้รับรางวัล “ ประเภท Poster Presentation ด้าน นวัตกรรม” ในงานมหกรรมนำเสนอผลงานคุณภาพประจำปี 2566