ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และคณะผู้บริหารเข้ารายงานตัวและเพื่อรับมอบนโยบายในการบริหารงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และคณะผู้บริหารเข้ารายงานตัวและเพื่อรับมอบนโยบายในการบริหารงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี