กำหนดการพิธีรดน้ำศพและพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม นายกีรติ รัชโน ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการเเพทย์ให้แก่นักศึกษาเเพทย์ ณ สถาบันการเเพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะเเพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการพิธีรดน้ำศพและพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม นายกีรติ รัชโน ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการเเพทย์ให้แก่นักศึกษาเเพทย์ ณ สถาบันการเเพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะเเพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล