ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดไทรอยด์  โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๒ ชุด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗