ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

       เรื่อง เผยแพร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา  มหาวชิราลงกรณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗