ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระเเทกแบบ Focus จำนวน ๑ เครื่อง โรงพยาบาล ๕o พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗