ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดเลาะเนื้อเยื่อเเละเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง โรงพยาบาล ๕o พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗