ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอ็กซเรย์เต้านม(Mammogram) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)