ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน จำนวน  ชุด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)