ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถาน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา