ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Erythropoietin alpha  4000 iu powder and solvent for solution for injection, 1 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)