“ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตาจิต”

“ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตาจิต”

“ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตาจิต”

15 กันยายน 2566

ครบเกษียณเวียนมาอำลาไป

ยังห่วงใย #พี่วาสนา แสนอาวรณ์ ขอจดจำ #หมอไชยา เป็นอนุสรณ์ ไม่ลืมรัก #พี่วิภา ผู้อาทร แต่เก่าก่อน #พี่วิจิตร มีแต่ให้เสมอมา ด้วยรักและผูกพันธ์ งานมุทิตาจิต โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ประจำปี 2566 แด่

  1. นางวาสนา พวงจำปา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

2. นางวิภา พรมมีเดช พยาบาลิชาชีพชำนาญการ

3. นพ.ไชยา ครองยุทธ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

4. นางวิจิตร แก้วเนตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โดย นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และภริยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ นายแพทย์พรเจริญ เจียมบุญศรี อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และ นางพรทิพย์ เจียมบุญศรี อดีตรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 9 ตึก 9 ชั้น โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ