เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้และถอดบทเรียนโควิด-19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2566

เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้และถอดบทเรียนโควิด-19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2566

วันที่ 12 กันยายน 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกร และนายแพทย์สุเมธ นิยกิจ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้และถอดบทเรียนโควิด-19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2566 ทั้งนี้ นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิด ณ ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ข่าวโดย: วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ