เข้ารับใบประกาศนียบัตรในการร่วมจัดนวัตกรรม การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ” มอบโดย นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

เข้ารับใบประกาศนียบัตรในการร่วมจัดนวัตกรรม การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ” มอบโดย นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 12 กันยายน 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ มอบหมายนายณฐพงษ์ พิมพ์โคตร รักษาการรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการเข้ารับใบประกาศนียบัตรในการร่วมจัดนวัตกรรม การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ” มอบโดยนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงแรมเนวด้าแกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวโดย:วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ

ภาพโดย: เอก แจ้งคล้อย