ขอขอบคุณ คุณเทพวิชัย สุดตา และคุณพิชญ์สินี สุดตา ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้แก่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม และหอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ

ขอขอบคุณ คุณเทพวิชัย สุดตา และคุณพิชญ์สินี สุดตา ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้แก่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม และหอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ขอขอบคุณ คุณเทพวิชัย สุดตา และคุณพิชญ์สินี สุดตา ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้แก่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม และหอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและบุคลากรโรงพยาบาล ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงดลบันดาลให้ครอบครัวของท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง อนุโมทนาสาธุ