เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเปิดกิจกรรม “Kick off” โครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับ พระภิกษุสามเณร และผู้นำทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเปิดกิจกรรม “Kick off” โครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับ พระภิกษุสามเณร และผู้นำทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา

วันที่ 8 กันยายน 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ฐานวิเศษผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเปิดกิจกรรม “Kick off” โครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับ พระภิกษุสามเณร และผู้นำทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยนายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ให้การสนับสนุนทีมตรวจสุขภาพพร้อมอุปกรณ์ในการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์สามเณรในกิจกรรม “kick off” ได้แก่การถวายการตรวจรักษาสุขภาพทางช่องปาก การถวายการตรวจวิเคราะห์สมรรถนะมวลกาย การถวายการให้บริการแพทย์แผนไทย ณ วัดหนองขุ่น อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี