พระครูสุชีพภาวนาภิวัตร “หลวงปู่เข็ม สุชีโว” เจ้าอาวาสวัดป่าโนนนิเวศน์ บ้านห้วยซันเหนือ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ให้ความเมตตา ให้ตัวเเทนนำ ที่นอนลมมามอบให้ หอผู้ป่วยสงฆ์เพื่อใช้ในดูแล พระภิกษุสงฆ์อาพาธ ติดเตียง

พระครูสุชีพภาวนาภิวัตร “หลวงปู่เข็ม สุชีโว” เจ้าอาวาสวัดป่าโนนนิเวศน์ บ้านห้วยซันเหนือ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ให้ความเมตตา ให้ตัวเเทนนำ ที่นอนลมมามอบให้ หอผู้ป่วยสงฆ์เพื่อใช้ในดูแล พระภิกษุสงฆ์อาพาธ ติดเตียง

พระครูสุชีพภาวนาภิวัตร “หลวงปู่เข็ม สุชีโว” เจ้าอาวาสวัดป่าโนนนิเวศน์ บ้านห้วยซันเหนือ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ให้ความเมตตา ให้ตัวเเทนนำ ที่นอนลมมามอบให้ หอผู้ป่วยสงฆ์เพื่อใช้ในดูแล พระภิกษุสงฆ์อาพาธ ติดเตียง

ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร บุคลากร โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ขออนุโมนาในความเมตตาที่มีต่อ พระภิกษุสงฆ์ ป่วยอาพาธ พักฟื้น ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในครั้งนี้