โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จัดอบรม และซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาล

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จัดอบรม และซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาล

วันที่ 6 กันยายน 2566

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จัดอบรม และซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2566

โดย นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมชั้น 9 ตึก 9 ชั้น โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ