ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส แพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จบหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 22

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส แพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จบหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 22

วันที่ 5 กันยายน 2566

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส แพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ #จบหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 22

Congratulations