ร่วมแสดงความยินดี แก่ นายประกอบ จินาทอง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา รพ.๕๐ พรรษาฯ เนื่องในโอกาสส่งภาพประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2566” ได้รับรางวัลชมเชย เข้ารับใบประกาศจาก นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมแสดงความยินดี แก่ นายประกอบ จินาทอง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา รพ.๕๐ พรรษาฯ เนื่องในโอกาสส่งภาพประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2566” ได้รับรางวัลชมเชย เข้ารับใบประกาศจาก นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 4 กันยายน 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐พรรษา มหาวชิราลงกรณ นายแพทย์อาทิตย์อรัญญาเกษมสุข รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และนายณัฐพงษ์ พิมพ์โคตร รักษาการรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ #ร่วมแสดงความยินดี แก่ นายประกอบ จินาทอง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา รพ.๕๐ พรรษาฯ เนื่องในโอกาสส่งภาพ #ประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ#งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2566” ได้รับรางวัลชมเชย เข้ารับใบประกาศจาก นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา