บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน) จำนวน 2 อัตรา