โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 28 สิงหาคม 2566

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการนำเสนอปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากร ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการปรับระบบการให้บริการ และด้านอื่นๆ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผนกุลยุทธในการพัฒนางาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ประจำปี 2567 โดยนายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบนโยบาย ปี 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 9 ตึก 9 ชั้น โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ

ภาพโดย ประกอบ จินาทอง