พิธีเปิด งานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2566

พิธีเปิด งานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2566

วันที่ 24 สิงหาคม 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด งานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2566 โดย นายแพทย์ไชยา ครองยุทธ ประธานคณะกรรมการบริหารคุณภาพ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการเตรียมผลงานและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตามแนวคิดคนสำราญงานสำเร็จด้วยกรอบทัศนคติที่ก้าวไกลซึ่งจะไปสอดคล้องกับการประชุม national forum ครั้งที่ 24 ที่จะจัดในเดือนมีนาคม 2567 ภายใต้แนวคิด Growth mindset for better healthcare system และระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้าด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกลซึ่งทีมของงานมีหลักในการฝึกกำลังในการทำงานมีการรวมพลังที่ดีมีระบบทำงานที่ดีแล้วแต่สิ่งที่สำคัญคือ mindset ว่าจะมองและขับเคลื่อนเรื่องนั้นๆอย่างไรสำหรับโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ จะต้องเตรียมเพื่อรับ Re-accredition ณ ห้องประชุมชั้น 9 ชั้น 9 โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ

ภาพโดย ประกอบ จินาทอง