ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้รับรางวัล “ภาพถ่ายประทับใจ” ในงานมหกรรมนำเสนอผลงานคุณภาพประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้รับรางวัล “ภาพถ่ายประทับใจ” ในงานมหกรรมนำเสนอผลงานคุณภาพประจำปี 2566