ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้รับรางวัล “เรื่องเล่า…..การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” ในงานมหกรรมนำเสนอผลงานคุณภาพประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้รับรางวัล “เรื่องเล่า…..การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” ในงานมหกรรมนำเสนอผลงานคุณภาพประจำปี 2566