งานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2566

งานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2566

วันที่ 23 สิงหาคม 2566

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จัดงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 ในวันแรกเป็นการเป็นการสรุปผลการดำเนินงาน ทีมเฉพาะด้านทุกทีม ตามข้อเสนอ สรพ. และสรุปผลการดำเนินการของทีมมาตรฐาน โดยนายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ร่วมรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางาน ณ ห้องประชุมชั้น 9 ตึก 9 ชั้น โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ

ภาพโดย ประกอบ จินาทอง