เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2566

เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2566

วันที่ 18 สิงหาคม 2566

โดยนายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 โดยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ณ โรงแรมประมุกโก้ รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ