ถวายการตรวจสุขภาพประจำปี ท่านพระครูชูชีพภาวนาภิวัตร(หลวงปู่เข็ม สุชีโว) วัดห้วยซันเหนือ(วัดป่าโนนนิเวศน์) อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ถวายการตรวจสุขภาพประจำปี ท่านพระครูชูชีพภาวนาภิวัตร(หลวงปู่เข็ม สุชีโว) วัดห้วยซันเหนือ(วัดป่าโนนนิเวศน์) อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 16 สิงหาคม 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มอบหมายนายแพทย์สุเมธ นิยกิจ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านการแพทย์ และนายณัฐพงษ์ พิมพ์โคตร รักษาการรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ถวายการตรวจสุขภาพประจำปี ท่านพระครูชูชีพภาวนาภิวัตร(หลวงปู่เข็ม สุชีโว) วัดห้วยซันเหนือ(วัดป่าโนนนิเวศน์) อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ