ขอขอบคุณ คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร และ นายแพทย์รัศมี วรรณิสสร มีจิตอันเป็นกุศล มอบเครื่องไตเทียม รุ่น DDB-Exa ES จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 1,000,000 บาท

ขอขอบคุณ คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร และ นายแพทย์รัศมี วรรณิสสร มีจิตอันเป็นกุศล มอบเครื่องไตเทียม รุ่น DDB-Exa ES จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 1,000,000 บาท

วันที่ 16 สิงหาคม 2566

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ขอขอบคุณ คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร และ นายแพทย์รัศมี วรรณิสสร มีจิตอันเป็นกุศล มอบเครื่องไตเทียม รุ่น DDB-Exa ES จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 1,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยนายแพทย์สุเมธ นิยกิจ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้เกียรติรับมอบในครั้งนี้

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ

ภาพโดย เอก แจ้งคล้อย