รับประเมินการดำเนินงานตามนโยบาย EMS ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความทันสมัย ด้านบริการด้วยหัวใจ

รับประเมินการดำเนินงานตามนโยบาย EMS ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความทันสมัย ด้านบริการด้วยหัวใจ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ รับประเมินการดำเนินงานตามนโยบาย EMS ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความทันสมัย ด้านบริการด้วยหัวใจ โดยนายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ แพทย์หญิงประภาภรณ์ เพชรมาก ประธานคณะกรรมการประเมินตามนโยบาย EMS พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมปทุมราชวงศา

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ

ภาพโดย เอก แจ้งคล้อย