ประชุมการพัฒนาระบบบริการเครือข่ายโรงพยาบาล ๔ พี่น้อง เขตสุขภาพที่ ๑๐ เพื่อประชุมวางแผนดำเนินการพัฒนาระบบริการ เครือข่าย ๔ พี่น้อง ระดับเขตสุขภาพ

ประชุมการพัฒนาระบบบริการเครือข่ายโรงพยาบาล ๔ พี่น้อง เขตสุขภาพที่ ๑๐ เพื่อประชุมวางแผนดำเนินการพัฒนาระบบริการ เครือข่าย ๔ พี่น้อง ระดับเขตสุขภาพ

วันที่ 10 สิงหาคม 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ประชุมการพัฒนาระบบบริการเครือข่ายโรงพยาบาล ๔ พี่น้อง เขตสุขภาพที่ ๑๐ เพื่อประชุมวางแผนดำเนินการพัฒนาระบบริการ เครือข่าย ๔ พี่น้อง ระดับเขตสุขภาพ โดย นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมานผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๐ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ