ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และ เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และ เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มอบหมาย บุคลากร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และ เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เวลา โดยนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ณ วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) จังหวัดอุบลราชธานี