ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเปิด อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเปิด อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ พร้อมด้วยกรรมการบริหาร ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเปิด อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ

ภาพโดย ประกอบ จินาทอง