ร่วมแสดงความยินดี นายอภิสิทธิ์ ประสาทศรี นายช่างเทคนิค หัวหน้าศูนย์เครื่องมือแพทย์ จบการอบรมในหลักสูตรส่งเสริมทักษะความเชี่ยวชาญสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายสนับสนุนอย่างมืออาชีพ กรมการแพทย์ ปี 2566 ด้านงานบริหารเครื่องมือแพทย์

ร่วมแสดงความยินดี นายอภิสิทธิ์ ประสาทศรี นายช่างเทคนิค หัวหน้าศูนย์เครื่องมือแพทย์ จบการอบรมในหลักสูตรส่งเสริมทักษะความเชี่ยวชาญสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายสนับสนุนอย่างมืออาชีพ กรมการแพทย์ ปี 2566 ด้านงานบริหารเครื่องมือแพทย์

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ร่วมแสดงความยินดี นายอภิสิทธิ์ ประสาทศรี นายช่างเทคนิค หัวหน้าศูนย์เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เนื่องในโอกาส จบการอบรมในหลักสูตรส่งเสริมทักษะความเชี่ยวชาญสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายสนับสนุนอย่างมืออาชีพ กรมการแพทย์ ปี 2566 ด้านงานบริหารเครื่องมือแพทย์ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2566 – 22 กรกฎาคม 2566 ณ โรงพยาบาลราชวิถี และโรงแรมในต่างจังหวัด

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ