คณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ร่วมนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ตรวจสอบภายใน และเยี่ยมเสริมพลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามใหญ่ โดยนายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ

คณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ร่วมนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ตรวจสอบภายใน และเยี่ยมเสริมพลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามใหญ่ โดยนายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ร่วมนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ตรวจสอบภายใน และเยี่ยมเสริมพลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามใหญ่ โดยนายอุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามใหญ่ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ