อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการฝากครรภ์คุณภาพ ( Quality antenatal care ) และครรภ์เสี่ยงสูง (High risk pregnancy ) โดยใช้กระบวนการ Root cause analysis

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการฝากครรภ์คุณภาพ ( Quality antenatal care ) และครรภ์เสี่ยงสูง (High risk pregnancy ) โดยใช้กระบวนการ Root cause analysis

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการฝากครรภ์คุณภาพ” ( Quality antenatal care ) และครรภ์เสี่ยงสูง (High risk pregnancy ) โดยใช้กระบวนการ Root cause analysis ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โซนที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น ๙ ตึก ๙ ชั้น โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ