ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารี กรุงเทพสยามมินทร์ เพื่อตรวจเยี่ยมและประเมินความต้องการในการขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโรคไต

ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารี กรุงเทพสยามมินทร์ เพื่อตรวจเยี่ยมและประเมินความต้องการในการขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโรคไต

วันที่ 16 กรกฎาคม 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มอบหมาย นายแพทย์สุเมธ นิยกิจ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารี กรุงเทพสยามมินทร์ เพื่อตรวจเยี่ยมและประเมินความต้องการในการขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโรคไต ณ ห้องประชุมพรหมวชิรญาณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ

ภาพโดย ธีระภัทร ใจภักดี