พระอาจารย์สมพงษ์ เตชธโร อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองไผ่ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญปัจจุบันจำวัดอยู่ที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก ให้ความเมตตา บริจาค โพเดียม จำนวน 2 ชุดมอบให้โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้นำไปใช้ โดยให้เขียน คำว่า”ธรรมะ อยู่ที่ใจ”

พระอาจารย์สมพงษ์ เตชธโร อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองไผ่ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญปัจจุบันจำวัดอยู่ที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก ให้ความเมตตา บริจาค โพเดียม จำนวน 2 ชุดมอบให้โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้นำไปใช้ โดยให้เขียน คำว่า”ธรรมะ อยู่ที่ใจ”

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566

พระอาจารย์สมพงษ์ เตชธโร อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองไผ่ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญปัจจุบันจำวัดอยู่ที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก ให้ความเมตตา บริจาค โพเดียม จำนวน 2 ชุดมอบให้โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้นำไปใช้ โดยให้เขียน คำว่า”ธรรมะ อยู่ที่ใจ”

ทั้งนี้นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะกรรมการบริหาร บุคลากร โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ขอกราบอนุโมทนาในความเมตตาในครั้งนี้

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ