อบรมฟื้นฟู IC ประจำปี 2566

อบรมฟื้นฟู IC ประจำปี 2566

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จัดอบรมฟื้นฟู IC ประจำปี 2566 แก่บุคลากรโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2566 โดย นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ทั้งนี้ แพทย์หญิงพิมพ์กมล เกียรติสุรนนท์ กล่าวรายงานของการจัดอบการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล หลักสำคัญคือลดการติดเชื้อในโรงพยาบาล ซึ่งจะนำมาสู่ความพิการ หรือเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นของผู้ป่วย และการสูญเสียทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการรักษาที่ต้องเพิ่มขึ้น เช่น บุคลากร เวลา เครื่องมือ ยา งบประมาณ ณ ห้องประชุมปทุมราชวงศา โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ

ภาพโดย ประกอบ จินาทอง