ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Ceftazidime ๑ g powder for solution for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)